Tiêu chuẩn ACI 318 bản Tiếng Việt

Tiêu chuẩn ACI 318 là một tiêu chuẩn tính toán bê tông cốt thép của Mỹ. Tiêu chuẩn này được biên soạn bởi Viện Kỹ sư Kết cấu Mỹ (American Concrete Institute – ACI) và được áp dụng rộng rãi trong ngành xây dựng. Tiêu chuẩn này cung cấp các quy định về thiết kế, tính toán, xây dựng và kiểm tra bê tông cốt thép.

Ngoài ra, ACI còn có một số tiêu chuẩn khác như ACI 318M – Tiêu chuẩn tính toán bê tông cốt thép của Mỹ.

Bài viết dưới đây cung cấp link tải tiêu chuẩn ACI 318 bản tiếng Việt

Tiêu chuẩn BTCT Mỹ ACI – 318 bản Tiếng Việt

Các bạn có thể download ACI 318 Tiếng Việt (Tiêu Chuẩn Tính Toán Bê Tông Cốt Thép Của Mỹ) để sử dụng theo link bên dưới

TẢI FILE

Facebook Comments