Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu gạch, đá xây

Tiêu chuẩn xây tường gạch và cấu tạo của một viên gạch tiêu chuẩn của Việt Nam như sau:

+ Kích thước 220 x105 x 55mm.

+ Nặng 2,5 ÷ 3kg/viên.

+ Cường độ chịu lực ép (Mac) của viên gạch máy R = 75 ÷ 200kG/cm2.

+ Cường độ chịu lực ép của gạch thủ công: R = 35 ÷ 75 kG/cm2.

Chiều dài gạch tiêu chuẩn bằng 2 lần chiều rộng của viên gạch cộng thêm mạch vữa 10mm, để khi xây dựng có thể xoay dọc hoặc ngang viên ngạch đều có thể ăn khớp với nhau. Theo tiêu chuẩn xây tường gạch về mác của gạch (cường độ chịu lực) có các loại 30, 50, 75, 100, 150, 200.

– Vữa xây: vữa là vật liệu dùng để kết dính các viên gạch thành một khối. Vữa kết dính cũng tham gia chịu lực bởi vậy cần có nhiều loại mác (cường độ chịu lực) vữa khác nhau. Chiều rộng mạch vữa của tường xây gạch là 10 ÷ 12mm.

Dưới đây là tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu gạch, đá xây

Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu gạch đá

 

Facebook Comments