Tìm hiểu về chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. Trong đô thị, chỉ giới đường đỏ là toàn bộ lòng đường, bó vỉa và chỉ giới xây dựng

Tìm hiểu về chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới xây dựng là gì?

Là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên đất đó. Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ, nếu công trình được phép x chỉ giới đường đỏ (ranh giới lô đất); hoặc lùi vào so với đường đỏ nếu công trình phải xây lùi vào so với chỉ giới đường đỏ (do yêu cầu của quy hoạc là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Thông thưòng thì chỉ giới xây dựng thu hẹp hơn chỉ giới đường đỏ. Tuy vậy, có khi phần không gian như mép ban công, mái hắt,ô văng… được phép chỉ giới đường đỏ, khi đó chỉ giới xây dựng phần trên của nhà nới hơn chỉ giới đường đỏ.

Facebook Comments