Tối ưu hóa thiết kế tường vây

Tường vây tường là loại phổ biến của hệ thống giữ đất. Tường vây thường được sử dụng trong tầng hầm sâu của các tòa nhà, trong đô thị, kè sông và kè bao biển.

Nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra một phần tối ưu cho tường vây bằng cách xem xét các thông số thiết kế của nó để phù hợp với điều kiện đất và độ sâu đào.  Các tham số được chọn cho nghiên cứu là hình dạng panel, độ dày của panel. So sánh phải được thực hiện với mô men uốn và chuyển vị đầu tường

Nghiên cứu ảnh hưởng của tường vây bằng cách thay đổi chiều dài panel là 2,5m, 3,5m, 4,5m và 5,5m và độ dày của panel là 0,6m, 0,8m và 1,1m

Tối ưu hóa thiết kế tường vây

Xem full tài liệu

Tải tài liệu tại đây

Link Mshare

Facebook Comments