Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Export to ETABS: chuyển mô hình kết cấu từ Revit sang phần mềm Etabs.
                                        Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • GRAITEC BIM Connect 2017 R2: giúp kết nối quy trình làm việc BIM giữa  Autodesk Revit, Autodesk Advance Steel, bộ GRAITEC Advance gồm Advance Design, Arche, SuperStress.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Arrange Views: giúp sắp xếp, dóng và quản lý các khung nhìn khi đưa vào bản vẽ trong Revit.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Upgrade Families: giúp cập nhật các thư viện Family lên phiên bản Revit hiện thời.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Column Splitter: tự động chia các cột thành nhiều đoạn theo điểm click, theo tầng và đường tham chiếu.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Polantis APP: bộ thư viện mẫu các tệp .rvt và .rfa, cơ sở dữ liệu về vật liệu có sẵn.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • EnrColumn: giúp đặt thép nhanh chóng cho nhiều cột cùng lúc.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • StrucCope: giúp tự động hiệu chỉnh vị trí giao cắt giữa dầm thép và cột thép.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • BIMiTs Workshop Drawings 2017: giúp người dùng nhanh chóng tạo các bản vẽ .dwg cho các đối tượng Revit như sàn, mái, dầm, cột, tường…
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Color Splasher: hỗ trợ quan sát mô hình BIM trực quan hơn thông qua các định dạng màu cho đối tượng Revit.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Advance Steel 2017 Extension: giúp kết nối mô hình từ phần mềm Revit sang phần mềm Advance Steel để thể hiện chi tiết thép (LOD 350).
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Structural Analysis Toolkit 2017: công cụ hỗ trợ phân tích kết cấu công trình, sử dụng dịch vụ Autodesk 360 hoặc xuất sang phần mềm Robot Structural Analysis.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • BIM Batch Suite: hỗ trợ xuất và tải các family với dự án, tự động xuất và in ấn các tệp dạng PDF, DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx, FBX, Navisworks and IFC.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • BV-MASTER PURGER: giúp người dùng xóa gọn các View không sử dụng trong Revit.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
 • Detail Filter: giúp lọc để chọn đối tượng một cách chi tiết hơn trong Revit.
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT
Tổng hợp các add-in miễn phí và cực hay cho REVIT

Facebook Comments