Tổng hợp các add-in tuyệt vời cho excel

Excel là một công cụ tuyệt vời khi thực hiện các bảng tính. Tuyệt vời và nhẹ nhàng hơn nữa nếu biết cách sử dụng các công cụ hỗ trợ hợp lý

Dưới đây tổng hợp các add in hữu ích cho excel, giúp công việc được dễ dàng hơn

1. add in đổi chữ thường ra chữ hoa và ngược lại trong excel
Sau khi cài đặt thì sử dụng như sau:
Cách cài đặt add in trong excel thì xem bài viết Cách cài đặt và sử dụng add in trong excel

Tổng hợp các add-in tuyệt vời cho excel

Ctrl+Shift+H – CHUYỂN TẤT CẢ THÀNH CHỮ HOA
Ctrl+Shift+T – chuyển tất cả thành chữ thường
Ctrl+Shift+K – Chuyển Tất Cả Thành Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ
Ctrl+Shift+F – Chuyển tất cả thành chữ hoa đầu dòng thôi.

Download add in dưới đây

Tổng hợp các add-in tuyệt vời cho excel

Facebook Comments