Tổng hợp các cách liệt kê file trong thư mục

Có nhiều cách để liệt kê file trong thư mục, tùy thuộc vào hệ điều hành và giao diện bạn sử dụng:

1. Trên Windows:

1.1. Sử dụng File Explorer:

 • Mở File Explorer và truy cập thư mục bạn muốn liệt kê file.
 • Nhấp chuột phải vào khoảng trống trong thư mục và chọn New > Text Document.
 • Mở file văn bản vừa tạo và nhập lệnh sau:
dir
 • Nhấn Ctrl + S để lưu file.
 • Đóng file văn bản và mở lại.
 • Lúc này, bạn sẽ thấy danh sách các file trong thư mục được hiển thị trong file văn bản.

1.2. Sử dụng Command Prompt:

 • Mở Command Prompt bằng cách nhấn Windows + R, nhập cmd và nhấn Enter.
 • Nhập lệnh sau:
dir /b
 • Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các file trong thư mục hiện tại, chỉ hiển thị tên file.

1.3. Sử dụng PowerShell:

 • Mở PowerShell bằng cách nhấn Windows + R, nhập powershell và nhấn Enter.
 • Nhập lệnh sau:
Get-ChildItem
 • Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các file và thư mục con trong thư mục hiện tại.

2. Trên macOS:

2.1. Sử dụng Finder:

 • Mở Finder và truy cập thư mục bạn muốn liệt kê file.
 • Nhấn Command + Option + L.
 • Lúc này, bạn sẽ thấy danh sách các file trong thư mục được hiển thị theo dạng danh sách.

2.2. Sử dụng Terminal:

 • Mở Terminal bằng cách truy cập Applications > Utilities > Terminal.
 • Nhập lệnh sau:
ls
 • Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các file và thư mục con trong thư mục hiện tại.

3. Sử dụng trình duyệt web:

 • Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ URL của thư mục bạn muốn liệt kê file.
 • Ví dụ: nếu bạn muốn liệt kê file trong thư mục /home/user/Documents, bạn nhập địa chỉ URL file:///home/user/Documents.
 • Nhấn Enter và bạn sẽ thấy danh sách các file trong thư mục được hiển thị trong trình duyệt web.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý file như Total Commander, FreeCommander, Xplorer2 để liệt kê file trong thư mục.

Lưu ý:

 • Các lệnh và cách sử dụng có thể thay đổi tùy theo phiên bản hệ điều hành và phần mềm bạn sử dụng.

 • Bạn có thể sử dụng các tùy chọn bổ sung với các lệnh để tùy chỉnh cách hiển thị danh sách file. Ví dụ:

 • Trên Windows, bạn có thể sử dụng tùy chọn /a để hiển thị tất cả các file, bao gồm cả file ẩn.

 • Trên macOS, bạn có thể sử dụng tùy chọn -l để hiển thị thông tin chi tiết về các file, chẳng hạn như kích thước, ngày tạo, quyền truy cập.

Chúc bạn thành công!

Facebook Comments