Tổng hợp các nguồn tài liệu tham khảo dành cho kỹ sư đường sắt tốc độ cao

Đường sắt tốc độ cao (DSTĐC) là một dự án quan trọng tại Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả giao thông và kết nối giữa các thành phố. Dự án này đang trong giai đoạn nghiên cứu và lựa chọn công nghệ.

Dưới đây là tổng hợp một số nguồn tài liệu tham khảo, nhằm giúp các kỹ sư chuẩn bị trước hành tranh để đón nhận những thử thách mới.

Sách:

 • Thiết kế tuyến đường sắt tốc độ cao – GS.TS. Phạm Văn Ký (Chủ biên) (2017)
 • Kỹ thuật thiết kế hệ thống điện cấp cho đường sắt tốc độ cao – TS. Bùi Quang Huy (2018)
 • Kỹ thuật khai thác đường sắt tốc độ cao – TS. Nguyễn Văn Hiệu (Chủ biên) (2014)
 • Giáo trình vận tải đường sắt tốc độ cao – TS. Nguyễn Thế Phùng (Chủ biên) (2006)
 • Thiết kế và thi công ga ngầm đường sắt tốc độ cao – TS. Trần Quang Huy (Chủ biên) (2016)

Tạp chí:

Website:

Tài liệu quốc tế:

 • International Union of Railways (UIC)https://uic.org/
 • International Association for High Speed Rail (IAHS):
 • European Rail Research Network (ERRN):
 • Federal Railroad Administration (FRA)https://www.fra.dot.gov/

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu sau:

 • Bài báo khoa học
 • Khoá học trực tuyến
 • Hội thảo chuyên đề
 • Trải nghiệm thực tế

Facebook Comments