Tổng hợp các quy định, tiêu chuẩn về mac bê tông

1. Quy định về mác bê tông:

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2018: Bê tông – Phương pháp thử cường độ chịu nén.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3105:1993: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

2. Quy định về cấp độ bền bê tông:

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2018: Bê tông – Yêu cầu về hiệu suất, độ bền và thành phần.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9394:2012: Bê tông – Phân loại theo cường độ.

3. Bảng quy đổi giữa mác bê tông và cấp độ bền bê tông:

Mác bê tông Cấp độ bền
M100 B10
M150 B15
M200 B20
M250 B25
M300 B30
M350 B35
M400 B40
M500 B50

4. Một số lưu ý:

 • Mác bê tông và cấp độ bền bê tông là hai khái niệm khác nhau nhưng có liên quan mật thiết với nhau.
 • Mác bê tông được xác định dựa trên cường độ chịu nén của mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 15x15x15cm sau 28 ngày dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn.
 • Cấp độ bền bê tông được xác định dựa trên cường độ chịu nén của mẫu bê tông hình trụ có kích thước 15x30cm sau 28 ngày dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn.
 • Việc lựa chọn mác bê tông và cấp độ bền bê tông phù hợp cho từng công trình cần dựa trên nhiều yếu tố như tải trọng công trình, điều kiện môi trường, yêu cầu kỹ thuật,…

5. Một số tài liệu tham khảo:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật khác về bê tông để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất.

Một số thông tin bổ sung:

 • Cấp độ bền bê tông có thể được xác định bằng phương pháp thử nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Phương pháp thử nghiệm trực tiếp: Dùng máy nén để nén mẫu bê tông hình trụ đến khi nứt vỡ và ghi lại giá trị tải trọng chịu nén.
 • Phương pháp thử nghiệm gián tiếp: Dùng các phương pháp thử không phá hủy như siêu âm, rebound hammer để ước tính cường độ bê tông.

Lựa chọn phương pháp thử nghiệm phù hợp cần dựa trên các yếu tố như:

 • Mục đích thử nghiệm.
 • Độ chính xác yêu cầu.
 • Điều kiện thi công.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định, tiêu chuẩn về mác bê tông, cấp độ bền bê tông.

Facebook Comments