Tổng hợp một số tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn thiết kế tường vây

Tường vây có thể là tường bê tông hoặc tường bê tông cốt thép, được thi công từ cao trình mặt đất. Chúng được xem có khả năng chống biến dạng rất tốt và hầu như không thấm nước. Tường vây được đào thành từng phần bằng cẩu bánh xích sử dụng gàu ngoạm hoặc guồng xoắn thích hợp, sử dụng dung dịch giữ thành để ổn định hố đào. Các tấm tường vây được đào theo định hướng của tường dẫn được thi công trước, cho phép dao động mực dung dịch giữ thành và chịu tải trọng tạm từ cốt thép hoặc các cấu kiện gioăng chống thấm. Khi đạt đến độ sâu cuối cùng, các thanh chặn tạm thời hoặc vĩnh cửu được lắp hạ vào rãnh đào, dung dịch ổn định rãnh đào được sàng cát và tiến hành thi công lồng thép. Sau đó tiến hành đổ bê tông.
Trong quá trình đào tấm panel kế cận, thanh chặn tạm được lấy ra để tái sử dụng.
Tổng hợp một số tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn thiết kế tường vây


Tổng hợp kinh nghiệm tổng hợp một số tài liệu và tiêu chuẩn thiết kế của tường vây, có thể download bằng cách click vào link bên dưới

Tổng hợp một số tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn thiết kế tường vây

Xem cách download tại đây nếu bạn không biết download như thế nào

Facebook Comments