Trọn bộ tiêu chuẩn Eurocode

 Hệ thống tiêu chuẩn châu Âu về kết cấu công trình xây dựng bao gồm các tiêu chuẩn chính và các tiêu chuẩn khác được tham chiếu trong các tiêu chuẩn chính. Các tiêu chuẩn chính bao gồm: 
EN 1990 Eurocode 0: Những cơ sở thiết kế kết cấu 
EN 1991 Eurocode 1: Tác động lên kết cấu 
EN 1992 Eurocode 2: Thiết kế kết cấu bê tông 
EN 1993 Eurocode 3: Thiết kế kết cấu thép 
EN 1994 Eurocode 4: Thiết kế kết cấu hỗn hợp thép và BT 
EN 1995 Eurocode 5: Thiết kế kết cấu gỗ 
EN 1996 Eurocode 6: Thiết kế kết cấu khối xây 
EN 1997 Eurocode 7: Thiết kế địa kỹ thuật 
EN 1998 Eurocode 8: Thiết kế kết cấu chịu động đất 
EN 1999 Eurocode 9: Thiết kế kết cấu nhôm 

Trọn bộ tiêu chuẩn Eurocode

 

Khi áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes, ngoài nội dung của tiêu chuẩn đã được thống nhất, phần Phụ lục Quốc gia National Annex kèm theo tiêu chuẩn có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi nước. 
 
Download toàn bộ tiêu chuẩn Eurocode:
 
Trọn bộ tiêu chuẩn Eurocode
Nếu bạn không biết cách download, xem bài viết Hướng dẫn cách download tài liệu trên tonghopkinhnghiem.info
 
 
 

Facebook Comments