Từ vựng tiếng Anh theo chuyên ngành

Để  hỗ trợ và giúp đỡ mọi người trên chặng đường gian nan làm chủ tiếng Anh,  chúng tôi tập hợp lại bộ từ vựng Anh – Việt theo chuyên ngành. Có thể bạn sẽ tìm được tài liệu phù hợp trong loạt file dưới đây. Nó sẽ có ích cho việc học tập và ngành nghề của bạn.

Từ vựng tiếng Anh theo chuyên ngành


Chuyên ngành Link tải file
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế  https://licklink.net/tienganhkinhte
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán – Kiểm toán  https://licklink.net/tienganhkiemtoan
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quảng cáo – Marketing https://licklink.net/tienganhquangcao
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng  https://licklink.net/tienganhxaydung
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y tế – Sức khỏe  https://licklink.net/tienganhyte
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Môi trường  https://licklink.net/tienganhmoitruong
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng  https://licklink.net/tienganhdieuduong
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện tử  https://licklink.net/tienganhdientu
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm  https://licklink.net/tienganhbaohiem
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thiết kế đồ họa  https://licklink.net/tienganhdohoa
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính  https://licklink.net/tienganhtaichinh
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bất động sản  https://licklink.net/tienganhbatdongsan
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành May mặc https://licklink.net/tienganhmaymac
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự – hành chính văn phòng  https://licklink.net/tienganhnhansu
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn – Du lịch  https://licklink.net/tienganhkhachsan
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật  https://licklink.net/tienganhnganhluat
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu  https://licklink.net/tienganhxuatnhapkhau
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng  https://licklink.net/tienganhnganhang
+  Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Máy tính  https://licklink.net/tienganhmaytinh

Facebook Comments