VBA bôi màu các giá trị trùng nhau trong excel

Trong Excel, khi làm việc tính toán, thống thì việc gặp những con số trùng nhau trong 1 vùng hay trong 1 sheet là chuyện thường xuyên. Khi đó, nhằm tiện cho việc theo dõi thì người sử dụng thường đánh dấu các giá trị trùng nhau này theo cách riêng của mình. Cách thông thường được mọi người sử dụng là sử dụng Conditional Formatting để tìm và định dạng các giá trị trùng nhau. Tuy nhiên, cách làm chỉ cho phép người sử dụng dùng được 1 màu duy nhất để phân biệt các giá trị trùng nhau. Như vậy thì việc sử dụng Conditional Formatting cũng không thực sự giúp người sử dụng dễ theo dõi trong 1 vùng có nhiều giá trị giống nhau. Vấn đề đặt ra là có cách nào để thể hiện mỗi giá trị trùng nhau là một màu riêng biệt?

Bài viết dưới đây hướng dẫn các bạn làm việc đó:

  • B1: Khởi động Microsoft Excel.
  • B2: Bắt đầu Visual Basic Editor với ALT + F11.
  • B3: Trong Menu Insert chọn Module.

VBA bôi màu các giá trị trùng nhau trong excel

  • B4: Copy toàn bộ đoạn mã sau

COPY CODE

Đoạn mã code trên sử dụng vùng cần đánh dấu từ cột C: F. Tùy vào dữ liệu thực tế mà các bạn thay đổi vùng đánh dấu trong đoạn mã trên nhé!
  • B5: Chạy Macro có tên Highlight_Duplicate.

Như vậy là các giá trị trùng nhau trong vùng được chọn sẽ được bôi màu giống nhau. Việc này thuận tiện cho các bạn nếu muốn kiểm soát giá trị

Facebook Comments