Video biện pháp nối thép bằng coupler

Đôi khi thiết kế là một chuyện, còn ra thi công lại là một chuyện khác. Điều hay bắt gặp ở các kỹ sư thiết kế là thiếu kinh nghiệm thi công. Nhiều khi vẽ ra nhưng lại không biết làm như thế nào.

Các video dưới đây tổng hợp các cách nối thép bằng coupler
Máy tạo ren cho cốt thép

1. Nối thép bằng coupler chôn sẵn trong tường

2. Nối thép thẳng đứng

Facebook Comments