Xử lý lỗi không copy được sheet excel

Khi copy sheet excel từ file này sang file khác, có thể bạn sẽ gặp lỗi sau

Excel cannot insert the sheets into the destiantion workbook, because it contains fewer rows anh columns than the source workbook. To move or copy the data to the destination workbook, you can select the data, and then use Copy and Paste commands to insert it into the sheets of another workbook

Tạm dịch:

Excel không thể chèn Sheet vào Workbook đích, vì nó chứa ít dòng và cột hơn Workbook nguồn. Để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu, bạn có thể bôi đen dữ liệu rồi dùng công cụ Copy-Paste để đưa nó sang Workbook khác

Nguyên nhân và cách xử lý:

Nguyên nhân là do Sheet ở file gốc có định dạng .XLSX có giới hạn số dòng nhiều hơn nhiều so với file đích đến ở định dạng .XLS. Excel 2003 giới hạn tối đa 256 cột và 65536 dòng.

Cách sửa: Save / Save As file gốc về Excel 2003 (.XLS) là được, hoặc ngược lại Save file đến lên Excel 2007(2010, 2013, 2016)

Facebook Comments