Download ASTRA Pro v15.0 full – soft thiết kế đa năng

ASTRA Pro v15.0 là phần mềm được hãng Techsoft phát triển. ASTRA Professional chuyên dùng để thiết kế cầu, hầm, cống hộp, cống tròn và các kết cấu khác.
ASTRA Professional là ứng dụng linh hoạt trong phân tích, thiết kế, báo cáo thiết kế chi tiết, bản vẽ chi tiết phù hợp với các sơ đồ cầu và sơ đồ kết cấu khác.
ASTRA pro được thiết kế dựa trên yêu cầu của các kĩ sư chuyên nghiệp. Cải thiện tốc độ làm việc nhờ sự đơn giản khi nhập dữ liệu, có thể tham chiếu đến tiêu chuẩn thiết kế được người dùng sử dụng.

Download ASTRA Pro v15.0 full - soft thiết kế đa năng

Các tính năng chính:

1, Thiết kế cầu:

 • Thiết kế dầm BTCT, bản mặt cầu, dầm ngang và dầm dọc sau đó tính toán
 • Thiết kế cầu dầm BTCT liên hợp với bản mặt cầu và dầm thép sau đó tính toán
 • Thiết kế dầm BTCT DUL và phân tích
 • Thiết kế dầm hộp
 • Thiết kế cầu dây văng
 • Thiết kế cầu đường sắt
 • Thiết kế cầu dàn
 • Thiết kế cầu thép
 • Thiết kế tường chắn, mố cầu với các hiệu ứng địa chấn
 • Thiết kế trụ cầu
 • Thiết kế gối cầu
 • Thiết kế móng giếng chìm
 • Thiết kế móng cọc
 • Tính toán lưu vực, thủy văn
 • Tính toán xói

2, Thiết kế cống và hầm:

 • Thiết kế cống hộp BTCT
 • Thiết kế một hoặc nhiều ống cống
 • Thiết kế sàn giảm tải
 • Thiết kế hầm đường bộ

3, Thiết kế các kết cấu:

 • Thiết kế tấm, sàn
 • Thiết kế dầm
 • Thiết kế cột
 • Thiết kế móng

Download phần mềm ASTRA Pro v15.0 full tại đây

Download ASTRA Pro v15.0 full - soft thiết kế đa năng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: https://cauham.net

Facebook Comments

1 bình luận

Đã đóng bình luận.