Bản tính ổn định hố đào

Dưới đây là bản tính  kiểm tra tường vây, hố đào, tính toán giếng hạ mực nước ngầm để thi công theo biện pháp Topdown, Semi Topdown.

Bản tính ổn định hố đào  Bản tính ổn định hố đào  Bản tính ổn định hố đào

 

Tải bản tính tại đây

Bản tính ổn định hố đào

Facebook Comments