Bảng tính cống hộp theo AASHTO 2007

Bảng tính cống hộp theo tiêu chuẩn AASHTO 2007, để tham khảo và tính toán

Bảng tính cống hộp theo AASHTO 2007
Tải file excel tại đây
Bảng tính cống hộp theo AASHTO 2007

Facebook Comments