Bảng tính tham khảo tính sức chịu tải đất nền móng cống theo TCVN11823 -2017

Bảng tính sức chịu tải đất nền móng cống được lập theo tiêu chuẩn thiết kế cầu mới TCVN11823 -2017 trong trường hợp không gia cố và có gia cố móng bằng cọc tre.

Mời mọi người tham khảo

Bảng tính tham khảo tính sức chịu tải đất nền móng cống theo TCVN11823 -2017  Bảng tính tham khảo tính sức chịu tải đất nền móng cống theo TCVN11823 -2017

Một số hình ảnh bảng tính

Tải bảng tính tại đây

TẢI FILE

Facebook Comments