Các lỗi thường gặp trong Cad và cách khắc phục

Bài viết dưới đây tổng hợp 20 lỗi thường gặp trong Cad và cách khắc phục. Hy vọng sẽ giúp được các cadder trong công việc.

1- Lỗi không dùng được lệnh Fillet hoặc lệnh Trim – Khắc phục: Dùng lệnh Flatten trước rồi thực hiện lại lệnh.

2- Lỗi không move được đối tượng về gốc tọa độ 0,0 – Khắc phục: Nhấn F12 rồi move lại.

3- Lỗi không nhập được tọa độ tuyệt đối của ranh đất (nhập chỉ ra đường thẳng) – Khắc phục: Nhấn F12 rồi thực hiện lại. Lưu ý: nhập tọa độ Y trước, tọa độ X sau.

4- Lỗi nhảy dim – Khắc phục: undo lệnh vừa thực hiện, quét chọn đối tượng dim gõ DDA-spacebar. Để không bị nhảy dim nữa, ta bỏ chọn ô “Make new dimensions associative” trong thẻ User preferences trong bảng Options.

5- Lỗi không chọn được nhiều đối tượng. Khắc phục: Gõ pickadd = 1

6- Lỗi khi sử dụng mẫu hatch bên ngoài (do sai tên file) – Khắc phục: Mở file .pat bằng chương trình Notepad. Sửa dòng đầu tiên trước dấu phẩy trùng với tên file.pat đang mở.

7- Lỗi mất thanh công cụ – Khắc phục: Nhấn Ctrl+0

8- Lỗi mất dòng command – Khắc phục: Nhấn Ctrl+9

9- Lỗi text bị lộn ngược khi dùng lệnh MI – Khắc phục: Dùng lệnh Mirrtext rồi nhập 0 hoặc 1.

10- Lỗi chọn đối tượng trước nhập lệnh sau không được – Khắc phục: Gõ pickfirst = 1

11- Layiso không ẩn được đối tượng khác – Khắc phục: Gõ Layiso (2), nhấn S (setting) chọn off

12- Lỗi không pan được khi nhấn giữ chuột giữa – Khắc phục: Gõ mbuttonpan=1

13- Lỗi sửa (Recover) file Cad không được. Bạn hãy thử dùng Cad đời mới hơn hoặc mới nhất Recover.

14- Lỗi xuất hiện dòng chữ PRODUCED BY AUTODESK khi in – Khắc phục: Save file lỗi sang đuôi .dxf, Đóng file lại. Mở lại file.dxf rồi save lại đuôi .dwg. Xong.

15- Lỗi vật liệu hatch bị vỡ – Khắc phục: Double chuột vào hatch (hoặc gõ HE). Click to set new origin và click vào vùng hatch.

16- Lỗi khi dùng lệnh Etransmit – Khắc phục: Bỏ dấu tiếng Việt của file gốc hoặc thư mục chứa file gốc.

17- Lỗi không hiện hộp thoại – Khắc phục: Gõ filedia=1

18- Lỗi double click không sửa đối tượng được – Khắc phục: Gõ Op (Options) vào Tab User Preferences và Tick chọn ô Double Click Editing

19- Lỗi thiếu Font, lỗi khó chịu nhất trong Acad – Khắc phục: Click vào text bị thiếu font và xem tên text style. Gõ ST-spacebar, click vào text style để xác định tên Font bị thiếu. Vào CADviet hoặc seach google để download Font. Sau khi download, bạn chép font và thư mục Font của chương trình Cad. Tắt Cad mở lại là xong.

20- Lỗi Cad không hiểu lệnh – Khắc phục: Gõ Redefine, nhập lệnh mà Cad không hiểu, sau đó test lại lệnh.

Facebook Comments