Các portable phần mềm hay dùng, không cần cài đặt

 • 4K Video Downloader

( Download hàng loạt video youtube )
https://www.fshare.vn/file/8XOFSGJ5UHL9
• Bandicam 3.0.3.1025 Portable
( Quay màn hình máy tính )

https://www.fshare.vn/file/B37FC6IR4YA5• DUMeter 7.11 Portable
( Hiển thị tốc độ mạng tốt nhất cho pc )

https://www.fshare.vn/file/Y7R1JDYIAOCA• Notepad++ 6.9 Portable
( Soạn thảo lập trình )

https://www.fshare.vn/file/9CMU75R8JRWX• Lingoes 2.9.2 Portable
( Học tiếng anh )

https://www.fshare.vn/file/4J2FOTSARP1R• LiceCap 1.26 Portable
( Chụp ảnh động màn hình dạng .gif)

https://www.fshare.vn/file/JE58E1QC5ITB• Recuva 1.52.1086 Portable
( Khôi phục file bị xóa tốt nhất )

https://www.fshare.vn/file/OMSSC2X97WRS• Revo Uninstaller Pro 3.1.5 Portable
( Gỡ bỏ phần mềm tốt nhất )

https://www.fshare.vn/file/PTQYCH5Y5K4L• TeamViewer 11.0.56083 Portable
( Điều khiển máy tính từ xa )

https://www.fshare.vn/file/565WWKS1HZDJ• Photoshop CC 2015 16.1.2 Portable
( Chỉnh sửa ảnh tốt nhất )

https://www.fshare.vn/file/GX4GMJIPP7JT• After Effects CC 2015 Portable
( Chỉnh sửa + làm kỹ xảo video xuất sắc )

https://www.fshare.vn/file/W7Z23X7VKUE3• ProShow Producer 7.0.3527 Portable
( Chỉnh sửa soạn thảo video )

https://www.fshare.vn/file/CV6WPMQI4OW5• 

UltraISO 9.6.53237
Portable

( Burn dữ liệu ra đĩa or usb )
https://www.fshare.vn/file/886VM8Z343SH
• Google Chrome 49.0.2623.87 Portable
( Trình duyệt web )

https://www.fshare.vn/file/SQ2QC5FGPZH7• Mozilla Firefox 44.0.2.5884 Portable
( Trình duyệt web )

https://www.fshare.vn/file/6XWF579F3WYX• Opera 35.0.2066.92 Portable
( Trình duyệt web )

https://www.fshare.vn/file/8L11V18T5XYR• iTunes 12.3 Portable
( Sao chép dữ liệu từ Iphone sang Pc )

https://www.fshare.vn/file/H1GWXN7QTNJI• Skype 7.18.0.112 Portable
( Chat and Voice calling )

https://www.fshare.vn/file/CV87Y1WAETPU• Zalo 1.2.2 Portable
(Chat and Voice calling )

https://www.fshare.vn/file/DYH7CRLEYBFU• Office 2003 Portable
( Soạn thảo văn bản )

https://www.fshare.vn/file/619ZWCO4BV88• Office 2007 Portable
( Soạn thảo văn bản )

https://www.fshare.vn/file/OW9996VNCI65• Office 2010 Portable
( Soạn thảo văn bản )

https://www.fshare.vn/file/YLU5XYPFNTTD• WPS Office 9.1.0.5217 Portable
( Soạc thảo văn bản )

https://www.fshare.vn/file/OA39SX1453P1• Autodesk AutoCAD 2010 Portable
( Thiết kế đồ họa 2D,3D ) no support win10

https://www.fshare.vn/file/FFK9CO6GJ19W• Advance Drenamer 3.70
( Đổi tên file hàng loạt )

https://www.fshare.vn/file/V872FOV4KAF2• Aida64 5.60 Extreme Portable
( Xem full cấu hình máy tính )

https://www.fshare.vn/file/9CRK84NMWEZJ• FoxitReader 7.3.0.0118 Portable
( Đọc, chỉnh sửa và tạo file PDF )

https://www.fshare.vn/file/8KWLXPGTITBT• Light Image Resizer 4.7.7.0 Portable
( Convert size Image mọi định dạng )

https://www.fshare.vn/file/OO2YFX7VKXRN• XVideoConverter 7.8.12.20151119 Portable
( Convert + cắt nối file video mọi định dạng )

https://www.fshare.vn/file/4K84NN37HIVL

Facebook Comments