Cách sửa lỗi win10 không kết nối được máy in mạng Lan

Bài viết này hướng dẫn cách khắc phục lỗi 0x00000709 khi kết nối máy in từ clients đến server. Cách thực hiện bên dưới áp dụng cho win 10, mạng nội bộ là mạng từ máy NAS buffalo. Đối với win7 có thể áp dụng tương tự

Cách thực hiện như sau:

Đầu tiên mở cửa số Windows Cách sửa lỗi win10 không kết nối được máy in mạng Lan   Gõ Windows features on or off

Cách sửa lỗi win10 không kết nối được máy in mạng Lan

Sau đó tìm mục SMB và tích vào chỗ còn thiếu 

Cách sửa lỗi win10 không kết nối được máy in mạng Lan

Trên máy khác 

Cách sửa lỗi win10 không kết nối được máy in mạng Lan

Sau đó khởi động lại máy tính, truy cập lại server và kết nối máy in

Nếu không thực hiện được, vui lòng comment bên dưới

 

Facebook Comments