Cách tạo nhanh nhiều user trên win 10

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tạo nhanh nhiều user trên win 10 chỉ bằng 1 click.

bài viết hữu dụng khi bạn muốn tạo một số lượng lớn user, tới hàng trăm hoặc hàng nghìn user. Tạo bằng tay thì có mà mệt chết.

Cách tạo nhanh bằng lệnh trên power shell. Nhập CMD vào Run và nhập tiếp dòng lệnh có cấu trúc như sau vào:

net user username password /add

Ví dụ: net user tonghopkinhnghiem webhay /add

Để xóa user thì dùng lệnh sau: 

net user username /delete

Cách tạo nhanh nhiều user trên win 10

Để tạo nhanh một phát nhiều user thì sửa file .bat dưới đây và run với quyền admin là xong

Cách tạo nhanh nhiều user trên win 10

Tải file 

LINK 1

LINK 2 

 

Facebook Comments