Cách tính chiều dài cốt thép đai xoắn cọc khoan nhồi

Có rất nhiều công thức được sử dụng để tính cốt thép đai xoắn cọc khoan nhồi, tuy nhiên mỗi công thức đều cho sai số nếu kiểm tra lại chiều dài thực tế. Vậy công thức nào là đúng nhất để tính ra chiều dài cốt thép đai xoắn cọc khoan nhồi.

Theo kinh nghiệm cho thấy công thức tính theo BS 8666:2005  cho kết quả gần sát nhất với chiều dài thực tế.

Cách tính chiều dài cốt thép đai xoắn cọc khoan nhồi

Để kiểm tra lại tính đúng đắn của công thức này, bạn có thể vẽ thép đai xoắn trên CAD và dùng lệnh LIST để đo chiều dài

Cách thực hiện:

  • Nhập lệnh HELIX
  • Nhập đường kính chân cọc
  • Nhập đường kính đỉnh cọc
  • Chọn Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] để nhập số vòng
  • Chọn Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] để nhập khoảng cách giữa các vòng
  • Giữ phím Shift và chuột trái, di chuyển để xem trong môi trường 3D
  • Sau khi vẽ xong, chọn đối tượng, sử dụng lệnh List để xem chiều dài

Cách tính chiều dài cốt thép đai xoắn cọc khoan nhồi

Bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng lisp để vẽ thép đai xoắn trong CAD

 

 

Facebook Comments