CADtab – Công cụ tạo tab cho AutoCad

Các phiên bản CAD đời mới đã hỗ trợ tính năng tab, giúp quản lý bản vẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng CAD đời cũ, từ 2010 trở về trước thì chưa có tính năng này.
Công cụ CADtab sẽ giúp bạn giải quyết vấn đền đóCADtab - Công cụ tạo tab cho AutoCad

CADtab - Công cụ tạo tab cho AutoCad
Download bộ cài cadtab cho tất cả phiên bản CAD tại đây
CADtab - Công cụ tạo tab cho AutoCad

Facebook Comments