ChatGPT File Uploader tải file giao tiếp với ChatGPT

ChatGPT File Uploader Extended là một tiện ích mở rộng cho trình duyệt Google Chrome, giúp tối ưu hóa quá trình làm việc với ứng dụng ChatGPT. Ứng dụng này cho phép người dùng tải lên và xử lý nhiều loại tệp tin khác nhau trực tiếp trong giao diện của ChatGPT. Với khả năng hỗ trợ các loại tệp PDF, tài liệu Word, bảng tính Excel và thậm chí cả tệp hình ảnh, đây thực sự là một công cụ mạnh mẽ giúp mở rộng khả năng sử dụng ChatGPT cho nhiều mục đích khác nhau.

Tính Năng Chính

  • Hỗ Trợ Đa Dạng Loại Tệp Tin: ChatGPT File Uploader Extended cho phép bạn tải lên và xử lý các loại tệp tin phổ biến như PDF, tài liệu Word, bảng tính Excel và tệp hình ảnh.
  • Trích Xuất Nội Dung Tự Động: Ứng dụng này có khả năng tự động trích xuất nội dung văn bản từ các tệp tin tài liệu, giúp bạn dễ dàng sử dụng thông tin trong tài liệu.
  • Xử Lý Tệp Tin Lớn: ChatGPT File Uploader Extended hỗ trợ xử lý các tệp tin lớn bằng cách chia thành các phần nhỏ có thể cấu hình, giúp bạn xử lý dễ dàng những tài liệu có kích thước lớn.
  • Tạo Câu Hỏi Dựa Trên Ngữ Cảnh Tệp Tin: Ứng dụng này tự động tạo ra câu hỏi và nội dung dựa trên ngữ cảnh của tệp tin, giúp bạn tận dụng tốt nhất thông tin từ tài liệu.
  • Giao Diện Thân Thiện Người Dùng: ChatGPT File Uploader Extended cung cấp một giao diện người dùng thân thiện giúp bạn dễ dàng lựa chọn tệp tin và theo dõi tiến trình xử lý.
  • Tương Thích Với Google Chrome: Ứng dụng này hoàn toàn tương thích với trình duyệt Google Chrome, giúp bạn sử dụng nó một cách thuận tiện.

ChatGPT File Uploader  tải file giao tiếp với ChatGPT

Cách cài đặt và sử dụng

Bước 1: Cài Đặt Tiện Ích Hỗ Trợ Upload File

Cài đặt một tiện ích hỗ trợ theo đường dẫn sau:

https://chrome.google.com/webstore/detail/chatgpt-file-uploader/oaogphgfdbdbmhkiplemgehihiiececj/related

Bước 2: Sử Dụng Tiện Ích Upload File

Sau khi cài đặt, giao diện ChatGPT sẽ có thêm nút “Submit File.” Nhấn nút này, sau đó chọn tệp tin cần upload. Hãy chú ý kích thước tệp tin không vượt quá 15.000 ký tự, nếu lớn hơn, hãy chia thành các tệp nhỏ hơn.

Bước 3: Hoàn Tất và Sử Dụng ChatGPT

Chờ quá trình upload hoàn tất, sau đó đặt con trỏ chuột ở vị trí mong muốn và nhấn Enter. Bạn có thể bấm Send hoặc chỉnh sửa thêm trước khi gửi câu trả lời.

 

Facebook Comments