Chức năng và Lương của Kỹ sư QS, QA trong Ngành Xây Dựng

Kỹ sư QS (Quantity Surveyor) và QA (Quality Assurance) là những chuyên gia cần thiết trong ngành xây dựng. Họ đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và chi phí đã được dự trù ban đầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về vai trò của kỹ sư QS, QA trong xây dựng, công việc họ làm và mức lương trung bình.

Chức năng và Lương của Kỹ sư QS, QA trong Ngành Xây Dựng

1. Kỹ sư QS là gì?

Kỹ sư QS là chuyên gia về quản lý chi phí dự án xây dựng. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo rằng chi phí của dự án được tính toán và quản lý đúng tiến độ. Công việc của một kỹ sư QS bao gồm:

 • Tính toán chi phí: Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của một kỹ sư QS. Họ phải đảm bảo rằng chi phí của các vật liệu xây dựng, nhân công, thiết bị và các yếu tố khác được tính toán chính xác.
 • Quản lý ngân sách: Kỹ sư QS phải đảm bảo rằng ngân sách dự án được quản lý hiệu quả. Họ phải thực hiện các chiến lược giảm chi phí nếu cần.
 • Theo dõi tiến độ: Kỹ sư QS phải theo dõi tiến độ của dự án để đảm bảo rằng chi phí và thời gian được tính toán chính xác.
 • Đối thoại với các bên liên quan: Kỹ sư QS phải có khả năng liên lạc tốt với khách hàng, nhà thầu, kiến ​​trúc sư và nhà quản lý dự án.

2. Kỹ sư QA là gì?

Kỹ sư QA là chuyên gia về đảm bảo chất lượng dự án xây dựng. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu chất lượng đã được thiết kế và đưa ra. Công việc của một kỹ sư QA bao gồm:

 • Kiểm tra chất lượng: Kỹ sư QA phải kiểm tra chất lượng của các vật liệu, thiết bị và công việc đã hoàn thành trong dự án xây dựng.
 • Phát hiện lỗi: Nếu có lỗi hoặc điểm yếu nào trong quá trình xây dựng, kỹ sư QA phải phát hiện và thực hiện các biện pháp khắc phục.
 • Đảm bảo tuân thủ quy trình: Kỹ sư QA phải đảm bảo rằng tất cả các công việc trong quá trình xây dựng đều tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn đã được thiết lập.
 • Đối thoại với các bên liên quan: Kỹ sư QA phải có khả năng liên lạc tốt với kiến ​​trúc sư, nhà thầu và nhà quản lý dự án để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng.

3. Kỹ sư QS, QA trong xây dựng làm gì?

Kỹ sư QS và QA đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng. Công việc của họ bao gồm:

Chức năng và Lương của Kỹ sư QS, QA trong Ngành Xây Dựng

 • Đảm bảo chất lượng và chi phí: Kỹ sư QS và QA cùng nhau đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và chi phí đã được dự trù ban đầu. Họ phải làm việc chặt chẽ với nhau để đảm bảo rằng các yếu tố này không bị ảnh hưởng.
 • Tối ưu hoá ngân sách: Kỹ sư QS phải tính toán và quản lý chi phí của dự án, trong khi kỹ sư QA đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đạt chuẩn chất lượng đã thiết kế. Sự kết hợp giữa hai chuyên gia này giúp tối ưu hoá ngân sách dự án mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng: Kỹ sư QA thực hiện kiểm soát chất lượng của các vật liệu, thiết bị và công việc đã hoàn thành trong dự án, trong khi kỹ sư QS đảm bảo rằng ngân sách được quản lý hiệu quả và tiến độ được theo dõi chặt chẽ.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh: Kỹ sư QS và QA cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng, đảm bảo rằng chất lượng và chi phí của dự án không bị ảnh hưởng.

4. Kỹ sư QS QA QC là gì?

Kỹ sư QS QA QC (Quality Control) là người kết hợp giữa vai trò của kỹ sư QS và QA. Nhiệm vụ của họ bao gồm:

 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Kỹ sư QS QA QC kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng để đảm bảo rằng nó đáp ứng chuẩn chất lượng đã thiết kế và yêu cầu của khách hàng.
 • Quản lý ngân sách: Kỹ sư QS QA QC tính toán và quản lý chi phí dự án để đảm bảo rằng ngân sách được quản lý hiệu quả.
 • Tổ chức theo dõi tiến độ: Kỹ sư QS QA QC đảm bảo rằng tiến độ của dự án được theo dõi chặt chẽ và đáp ứng các mục tiêu thời gian cụ thể.
 • Quản lý tài liệu: Kỹ sư QS QA QC quản lý các tài liệu của dự án và đảm bảo rằng chúng được tổ chức và lưu giữ một cách hiệu quả.

5. Lương của Kỹ sư QS

Lương của kỹ sư QS phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, vị trí công việc và quy mô của dự án. Theo thống kê từ trang web salaryexplorer.com, lương trung bình của kỹ sư QS tại Việt Nam là 15 triệu đồng/tháng.

FAQs:

 1. Kỹ sư QS QA làm việc ở đâu?
 2. Kỹ sư QS QA có thể làm việc ở các công ty xây dựng, kiến trúc sư hoặc tư vấn quản lý dự án.
 1. Kỹ sư QS QA cần có kỹ năng gì?
 2. Kỹ sư QS QA cần có kỹ năng tính toán, quản lý chi phí, kiểm soát chất lượng và liên lạc tốt với các bên liên quan.
 1. Kỹ sư QS QA cần đào tạo những chứng chỉ nào?
 2. Kỹ sư QS QA cần đào tạo các chứng chỉ như ISO 9001 (chứng chỉ quản lý chất lượng), PMP (chứng chỉ quản lý dự án) và các khóa học về quản lý chi phí và chất lượng.
 1. Kỹ sư QS QA có thể thăng tiến lên những vị trí cao hơn không?
 2. Có, kỹ sư QS QA có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý dự án, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia tư vấn.
 1. Kỹ sư QS QA có phải làm việc trong môi trường khắt khe không?
 2. Có, kỹ sư QS QA phải làm việc trong môi trường khắt khe để đảm bảo rằng chi phí và chất lượng của dự án được quản lý tốt.

Kết luận

Kỹ sư QS và QA đóng vai trò rất quan trọng trong ngành xây dựng. Việc kết hợp giữa hai chuyên gia này là cần thiết để đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và chi phí đã được dự trù ban đầu. Mức lương trung bình của kỹ sư QS ở Việt Nam là 15 triệu đồng/tháng. Nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư QS hoặc QA, bạn cần có kỹ năng tính toán, quản lý chi phí và kiểm soát chất lượng. Các chứng chỉ như ISO 9001, PMP và các khóa học về quản lý chi phí và chất lượng cũng rất cần thiết để phát triển sự nghiệp của bạn.

Facebook Comments