Công cụ dịch thuật cho excel, dữ liệu từ google translate

Công cụ giúp dịch thuật nhanh trên excel, dữ liệu lấy từ google translate. Có thể không được như ý nhưng cũng là cách để tham khảo và bớt thời gian thực hiện hơn

Xem video để biết cách sử dụng

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

1. Tải công cụ lưu về máy tính

2. Bật Excel, chọn Options (trong mục File – đối với Office 2007 trở lên)

3. Chọn Addins

4. Tại mục Manage Excel Addin (dưới cùng hộp thoại), nhấn Go

5. Tại hộp thoại quản lý Addin bạn nhấn Browse và trỏ về Addin đã tải ở bước 1. Nhấn Ok và xongDownload

Link mshare

Công cụ dịch thuật cho excel, dữ liệu từ google translate

Facebook Comments