CSI ETABS Ultimate Full – phân tích kết cấu tòa nhà toàn diện

CSI ETABS Ultimate là gói phần mềm tích hợp  để phân tích cấu trúc và thiết kế các tòa nhà.

Các tính năng của CSI ETABS Ultimate

Mô hình hóa

  • Các mã được thêm cho leo, co ngót và lão hóa độ cứng: Eurocode 2-2004, Tiêu chuẩn Úc 3600-2009, Mô hình New Zealand 3101-2006 và GL 2000.

Phân tích Creep & Shrinkage

  • Hành vi leo và co rút bây giờ bao gồm hiệu ứng của cốt thép để giảm sự rút ngắn trục của các cột và tường.

Modal Damping

  • Tùy chọn giảm xóc Modal cho phân tích lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp và phi tuyến, cung cấp kết quả thực tế và bảo thủ hơn.

Hiển thị kết quả

  • Màn hình hiển thị vết nứt bề rộng dựa trên Eurocode 2-2004.

 

Facebook Comments