Excel- Tạo checkbox trong bảng tính

Cách để thêm checkbox trong Excel::
1. Trên tab Developer, phần Controls, click vào Insert và click vào ký hiệu Checkbox trong Form Controls hoặc ActiveX Controls.
2. Click vào ô mà muốn chèn checkbox.
3. Di chuyển con trỏ chuột vào khung checkbox cho đến khi con trỏ biến thành mũi tên bốn chiều, sau đó kéo checkbox đến vị trí bạn muốn.

 

Excel- Tạo checkbox trong bảng tính

Để làm được việc này, tab Developer phải được bật lên, Nếu không thấy bạn làm như sau:

Click File > Options > Customize Ribbon> tích ô Developer > click OK trong Excel 2010 trở lên.

Trong Excel 2007, click nút Microsoft Office và chọn Excel Options > Popular > Show Developer tab in the Ribbon.

Excel- Tạo checkbox trong bảng tính

Facebook Comments