File 150 Bài Nghe Song Ngữ của chương trình Anh ngữ đặc biệt VOA

Anh ngữ đặc biệt (Special English) là một phiên bản đơn giản hóa tiếng Anh được đưa vào sử dụng trên một chương trình của Đài phát thành Hoa Kỳ (Voice of America – VOA) từ ngày 19 tháng 10 năm 1959 cho đến nay. Chương trình này sử dụng tiếng Anh  với những mẫu câu đơn giản, tránh thành ngữ và lượng từ chỉ trong khoảng 1500 từ để phát những bản tin ngắn về nhiều lĩnh vực một cách đơn giản nhất, tạo điều kiện cho những người học tiếng Anh có thể tiếp nhận được thông tin.

Anh ngữ đặc biệt không hẳn là tiếng Anh, cũng không hoàn toàn là tiếng Anh Mỹ, nó là kết hợp của những từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh phổ biến thông dụng nhất. Vốn từ vựng của Anh ngữ đặc biệt chỉ có 1500 từ, nên vốn tiếng Anh người ta học được từ nó là không nhiều. Thứ quý giá nhất mà người học Anh ngữ học được từ Anh ngữ đặc biệt là cách tư duy bằng tiếng Anh – kỹ năng chỉ có thể có khi hiểu và diễn đạt rõ ràng được vấn đề. Đó cũng là cách những người gây dựng nên chương trình Anh ngữ đặc biệt đã làm với những bản tin của họ. Cho nên, giá trị giáo dục của nó mang lại là không thể bàn cãi được!

Dưới đây là 150 Bài Nghe Song Ngữ của chương trình Anh ngữ đặc biệt VOA. Chương trình này sử dụng tiếng Anh  với những mẫu câu đơn giản, tránh thành ngữ và lượng từ chỉ trong khoảng 1500 từ để phát những bản tin ngắn về nhiều lĩnh vực một cách đơn giản nhất, tạo điều kiện cho những người học tiếng Anh có thể tiếp nhận được thông tin.

TẢI FILE

Facebook Comments