FreeFileSync- Phần mềm đồng bộ dữ liệu miễn phí

FreeFileSync là một phần mềm miễn phí  có chức năng đồng bộ hóa, sao chép và sao lưu dữ liệu.

Cụ thể, người dùng có thể đồng bộ dữ liệu của hai thư mục nằm ở hai ổ đĩa, giữa máy tính và ổ đĩa USB, giữa hai máy tính…

  • tự động cập nhật lại nội dung cho cả 2 thư mục để chúng hoàn toàn giống nhau về nội dung và hình thức
  •  Cập nhật và bổ sung các tập tin, thư mục từ thư mục gốc mà hiện tại thư mục sao chép chưa có, đồng thời xoá bỏ các tập tin trùng lặp

FreeFileSync hoạt động bằng cách so sánh một hoặc nhiều thư mục về nội dung, ngày hoặc kích thước tệp của chúng và sau đó đồng bộ hóa nội dung theo cài đặt do người dùng xác định. Ngoài việc hỗ trợ các hệ thống tệp cục bộ và chia sẻ mạng, FreeFileSync có thể đồng bộ hóa với các thiết bị FTP, FTPS, SFTP và MTP.

Về cơ bản có thể nói FreeFileSync tốt hơn Synctoy của Microsoft khác nhiều

TẢI FILE

Facebook Comments