Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hầm chui Thanh Xuân – Hà Nội


Hầm chui nút giao Thanh Xuân được động thổ vào ngày 28/06/2014. Hầm có chiều dài gần 1km, trong đó, chiều dài của phần hầm kín là 109m, hầm hở chữ U 280 và tường chắn chữ L 325m. Tổng mức đầu tư hơn 551 tỷ đồng với thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hầm chui Thanh Xuân - Hà Nội
STT
TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH
LINK DOWN
01
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hầm chui Thanh Xuân – Hà Nội Phần 1
02
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hầm chui Thanh Xuân – Hà Nội Phần 2 
03
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hầm chui Thanh Xuân – Hà Nội Phần 3
04
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hầm chui Thanh Xuân – Hà Nội Phần 4

Facebook Comments