Hướng dẫn cách tắt share file được window tạo tự động

Xem các file được share ẩn trên window

Chuột phải vào biểu tượng My computer, chọn manager. Sau đó thì xem như hình

Hướng dẫn cách tắt share file được window tạo tự động

Các thư mục này được tự động share ẩn bởi window, do vậy nếu một người dùng có kinh nghiệm thì họ có thể hoàn toàn xem được dữ liệu máy tính của bạn. Làm thế nào để tắt share ẩn đi? Bạn tham khảo theo các cách bên dưới:
Cách 1: Mở notepad ra copy đoạn code bên dưới dán vào và lưu lại với tên bất kỳ với đuôi .reg và chạy nó, khởi động lại máy tính. Xong.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanServerParameters]
“AutoShareServer”=dword:00000000
“AutoShareWks”=dword:00000000

+ Cách 2: Sử dụng dòng lệnh như sau, mở notepad ra lưu lại thành đuôi .bat
Net share C$ /delete /y
Net share D$ /delete /y
Net share E$ /delete /y
Net share F$ /delete /y
……
Trong máy bạn có bao nhiêu ổ đĩa thì làm bấy nhiêu dòng lệnh.
Lưu file lại với tên bất kỳ .bat và copy vào mục Startup. Khởi động lại máy tính là xong

Facebook Comments