Kiểm tra sự khác nhau giữa 2 văn bản

Bài viết dưới đây giới thiệu tới mọi người một công cụ online giúp kiểm tra xem 2 văn bản có những điểm nào khác nhau.

Nếu bạn sử dụng word, có thể xem bài viết về cách so sánh 2 văn bản bằng công cụ compare

Tuy nhiên nếu bạn là một lập trình viên muốn so sánh sự khác nhau giữa 2 đoạn code hoặc đơn giản bạn muốn so sánh sự khác nhau giữa 2 hình ảnh, hoặc 2 bản pdf thì công cụ online này chính là giải pháp

Truy cập: https://www.diffchecker.com/diff 

để khám phá những thứ tuyệt vời

Kiểm tra sự khác nhau giữa 2 văn bản

Facebook Comments