Làm nhẹ và tăng tốc AutoCAD

Khi dùng phiên bản mới của Autocad, có rất nhiều chức năng có khi bạn chả bao giờ dùng đến. Nếu máy bạn ngon thì chả sao, nhưng máy chậm thì rất mệt khi phải chờ đợi autocad khởi động hoặc là trong quá trình làm bị giật giật. Để tăng tốc autocad, nên set một số biến như sau:

– Đặt biến VTENABLE về 0 (bằng cách gõ VTENABLE rồi nhập vào 0). Sẽ cho lệnh zoom trở lại như đời cũ.

– Đặt biến SELECTIONPREVIEW về 0. Sẽ làm cho việc di chuyển chuột qua đối tượng trở về như đời cũ, không lấp lánh như đời mới.

– Đặt biến DYNMODE về 0. Sẽ tắt chức năng nhập dữ liệu tại con trỏ. đưa kiểu nhập liệu về dòng lệnh command như đời cũ.

– Đặt biến SELECTIONAREA về 0. Tắt chức năng tô màu đặc vào giữa miền crossing hoặc window. đưa kiểu select drag về đời cũ.

– Đặt biến MAXACTVP về cỡ 5-6, chỉ làm việc trên 1 viewport một lúc. Sẽ nhẹ đi rất nhiều khi bạn vẽ bằng layout.

– Đặt biến INDEXCTL về 3.

– Đặt biến TREEDEPTH về 3020.

– Đặt VIEWRES về 100.

– Đặt LWDISPLAY về 0 để tắt chức năng hiển thị lineweight.

– Đặt IMAGEHLT về 0.

– Đặt IMAGEQUALITY về “d” để giảm chất lượng hiển thị của ảnh.
Tuy cách trên đã làm nhẹ phần mềm AutoCAD, tuy nhiên, mỗi lần làm lại phải rà soát nhiều tên biến.

Để nhanh hơn có thể sử dụng lisp.
Lệnh tắt SPA

Download lisp tại đây

 

Facebook Comments