Lisp cắt nhanh đối tượng

Lisp hỗ trợ trim nhanh đối tượng trong Cad.

Thực tế bạn có thể sử dụng lệnh trim với các phần mở rộng để cắt đối tượng cần thiết. Từ phiên bản autocad 2008 trở về sau, bạn thậm chí có thể sử dụng lệnh EXTRIM để cắt đối tượng cực nhanh.

Lisp này hỗ trợ bạn cắt đối tượng nhanh hơn khi bạn sử dụng CAD từ 2007 trở về trước

Lisp cắt nhanh đối tượng

Tải lisp cắt nhanh đối tượng tại đây

Lisp cắt nhanh đối tượng

Facebook Comments