Lisp chèn block tại các điểm giao

Nếu cần chèn block vào những điểm giao nhau(intersection) thì bạn làm thế nào? Lệnh array? Lệnh Copy?

Nếu các điểm giao nhau không nằm trên một đường thẳng hoặc đường cong, và nếu số lượng điểm giao nhau quá nhiều thì công việc này quả thật là phức tạp.

Bài viết này cung cấp cho các bạn cách sử dụng lisp chèn block tại các điểm giao nhau. Chỉ một thao tác và công việc vất vả trở nên đơn giản

Cách sử dụng

  • Load lisp
  • Nhập lệnh INS
  • Chọn tên block
  • Chọn các đối tượng giao nhau

Xem video cách thực hiện

 

Tải lisp chèn block tại các điểm giao nhau tại đây

TẢI LISP

 

Facebook Comments