Lisp chèn block theo các tọa độ có sẵn trên excel

Công cụ  này hỗ trợ chèn nhanh block vào bản vẽ autocad với các tọa độ được nhập vào trong bảng excel.

Cách sử dụng:

  • Tạo một thư mục có tên TuTool trong ổ C

Lisp chèn block theo các tọa độ có sẵn trên excel

  • Mở file excel
  • Nhập tên block
  • Nhập tọa độ điểm chèn
  • Nhấn tạo dữ liệu
  • Trong CAD nhập lệnh appload để load lisp “CBB-INSERT BLOCK THEO TOA DO”
  • Nhập lệnh CBB để chèn các block vào các tọa độ

Lưu ý: Tạo block trước khi thực hiện. 

Xem video cách sử dụng

 

 

Tải lisp bên dưới

TẢI LISP

Facebook Comments