Lisp giãn các text bị chồng lên nhau

Khi thực hiện các bản vẽ trắc ngang, có một vấn đề khá khó chịu là các text bị chồng lên nhau dẫn đến không đọc được. Lisp dưới đây hỗ trợ bạn giãn các text ra theo khoảng cách như ý muốn.

Các thực hiện

  • Load lisp
  • Nhập lệnh GT và làm theo hướng dẫn

Lisp giãn các text bị chồng lên nhau

Tải lisp giãn text tại 

TẢI LISP

Facebook Comments