Lisp hỗ trợ thao tác nhanh trên bản vẽ autocad

Mỗi công ty đều có một quy định riêng đối với nét vẽ, kiểu text và kiểu dim riêng. Ví dụ một công ty có các quy định về các layer sử dụng trong bản vẽ như sau:

Lisp hỗ trợ thao tác nhanh trên bản vẽ autocad

Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng lisp để thao tác nhanh hơn khi vẽ CAD.

Lisp cung cấp các công cụ:

  • Tạo nhanh các layer bản vẽ
  • Đổi nhanh layer cho đối tượng được chọn
  • Đổi nhanh màu cho đối tượng được chọn

Cách sử dụng:

  • Load lisp
  • Dùng lệnh STS để tạo nhanh các layer theo quy định
  • Dùng lệnh từ 1 tới 165 để đổi layer đối tượng
  • Dùng lệnh từ M1 tới M165 để đổi màu nhanh đối tượng

Xem video để biết thêm chi tiết

 

Các lệnh tắt xem trong file bên dưới


 

Tải công cụ tại đây

 

TẢI LISP

 

 

 

Facebook Comments