LISP nối các đường rời rạc thành một polyline

 
Lisp dùng để nối các đường Line, các đường Pline  lẫn lộn với nhau.
Lisp này thay thế  lệnh PE, join,… với thao tác nhanh và gọn hơn.
Bạn chỉ cần nhập lệnh và chọn các đối tượng cần join lại là xong
 
Cách sử dụng:
– Load lisp
– Nhập lệnh NN
– Chọn các đối tượng cần joint và kết thúc
 
 

 

Facebook Comments