Lisp scale nhiều đối tượng với điểm gốc tại tim đối tượng

Ví dụ bạn muốn scacle nhiều circle một lúc thì khi chọn điểm gốc là tâm một circle nào đó thì các circle còn lại cũng scale quanh điểm gốc là chính tâm của các circle đó.Tức là bạn có thể scale một đường tròn mà không làm thay đổi điểm tâm của nó

Lisp sau giúp bạn làm việc đó

 

Lisp scale nhiều đối tượng với điểm gốc tại tim đối tượng

Tải lisp tại đây

 

Lisp scale nhiều đối tượng với điểm gốc tại tim đối tượng

Sau khi apload lisp, bạn nhấn F2 để xem hướng dẫn lệnh sử dụng

Facebook Comments