Lisp tính chiều dài đối tượng trong CAD

Lisp dưới đây hỗ trợ:

– Tính chiều dài nhiều đối tượng cùng lúc trong CAD chỉ bằng một cú click chuột

Cách sử dụng:

  • Load lisp
  • Nhập lệnh TL
  • Tổng chiều dài các đối tượng được hiển thị trên màn hình

Xem video để biết thêm chi tiết

Tải lisp tại:

Link 1

Link 2

Facebook Comments