Lisp trim và xóa tất cả các đối tượng bên ngoài polyline khép kín

Lisp cho phép bạn chọn một đa tuyến khép kín và nó sẽ cắt và xóa mọi thứ bên ngoài nó.Hạn chế: Đa tuyến khép kín phải bao gồm các đoạn thẳng (không có cung tròn)

Cách dùng:
– Lệnh OCD
– Chọn Polyline khép kín

Lisp trim và xóa tất cả các đối tượng bên ngoài polyline khép kín

Tải lisp tại đây

Lisp trim và xóa tất cả các đối tượng bên ngoài polyline khép kín

Facebook Comments