LISP VẼ LỖ KHOAN

 
Lisp dùng để vẽ trụ lỗ khoan địa chất.
 
Cách sử dụng:
– Load lisp
– Nhập lệnh VLK và làm theo hướng dẫn
 
 
 

Facebook Comments