Mô hình nút giao khác mức trong infraworks

Mô hình nút giao khác mức với sự hỗ trợ của các công cụ trong Infraworks trở nên đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều. Nút giao khác mức sẽ tự động được tạo ra khi hai đường thiết kế cắt nhau và có độ chênh cao độ lớn tại điểm giao cắt.

Để tạo ra các thiết kế cầu khác nhau ở các nút giao hai tầng, ba tầng… chúng ta có thể làm theo hai cách:

  • Sử dụng công cụ thiết kế đường sau đó chọn mặt cắt ngang thiết kế là mặt cắt cầu. Cách này tạo ra mô hình nhẹ hơn, linh hoạt trong thiết kế nút giao. Tuy nhiên, độ chi tiết của cầu không cao, khó hiệu chỉnh được các bộ phận như mố, trụ, móng…
  • Thiết kế tuyến sau đó sử dụng công cụ thiết kế cầu (bridge design) có sẵn trong phần mềm. Cách này giúp thiết kế cầu chi tiết, tùy ý hiệu

Facebook Comments