MultCloud – quản lý nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây

Bạn sử dụng quá nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây và mỗi dịch vụ bạn lại đặt một mật khẩu khác nhau. Có cách nào để có thể quản lý tất cả các dịch vụ lưu trữ của bạn?

Mulcloud là giải pháp. Công cụ này giúp bạn quản lý tất cả các dịch vụ OneDrive của Microsoft, Google Drive của Google,…và biến mỗi dịch vụ thành 1 ổ đĩa riêng.
Cách sử dụng:

+ Bạn đăng ký tài khoản MultCloud ở đây và bấm vào SignUp. Nếu không thích đăng ký tài khoản, bạn có thể sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook để đăng nhập sử dụng MultCloud.
MultCloud - quản lý nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây  + Nhập đầy đủ các thông tin vào các mục bên dưới
MultCloud - quản lý nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây  và bấm vào Create Account và kiểm tra email để active tài khoản là xong.
+ Sau khi Activate Account, sẽ được dẫn vào quản trị chính
MultCloud - quản lý nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây

 

Việc tiếp theo là đăng nhập tài khoản đám mây mà bạn đang sử dụng
MultCloud - quản lý nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây

Sau khi đăng nhập thì bạn có thể thấy, mỗi dịch vụ đám mây trở thành một ổ đĩa riêng. Quá tuyệt đi nhỉ
MultCloud - quản lý nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây

 

Một số dịch vụ đám mây khác mà có thể bạn sẽ quan tâm

Facebook Comments