Những phần mềm kỹ sư thiết kế nên luôn luôn mang theo mình

Kỹ sư thiết kế thông thường cần các phần mềm AUTOCAD, WORD, EXCEL, PDF
 
Nhưng không phải đi đâu, ngồi máy nào cũng có sẵn. Để chủ động nhất, hãy cop các bản portable của các phần mềm này vào USB và mang theo mình mọi lúc mọi nơi. Ngồi đâu cũng có thể làm việc

Phần mềm Portable là gì?

 
Phần mềm Portable là phần mềm đã được đóng gói sẵn vào một thư mục hoặc một file EXE duy nhất, có thể chạy ngay mà không cần phải cài đặt & đăng ký.
 Ưu điểm
  • Không tốn tài nguyên hệ thống.
  • Không cần cài đặt, có thể chạy ngay.
  • Không mất thời gian cài đặt.
  • Bạn có thể copy ra USB, ổ cứng di động, CD/DVD và mang đi bất kỳ máy tính nào để sử dụng.

PHẦN MỀM AUTOCAD

 

AUTOCAD 2007              AUTOCAD 2010

 

PHẦN MỀM PDF
FOXIT READER               NITRO
                 
 
PHẦN MỀM WORD, EXCEL
 
 
 
 

Facebook Comments