Phần mềm Geostudio 12 full version

Geostudio là bộ phần mềm địa kỹ thuật của công ty Geoslope bao gồm các modun:

+SLOPE/W (phân tích ổn định mái dốc),

+SEEP/W (phân tích dòng thấm trong đất),

+SIGMA/W (phân tích ứng suất-biến dạng công trình đất),

+QUAKE/W (Phân tích động đất),

+CTRAN/W (phân tích vận chuyển chất ô nhiễm trong nước ngầm),

+TEMP/W (phân tích nhiệt),

+VADOSE/W (phân tích mưa, bốc hơi mặt đất),

+AIR/W (phân tích tương tác nước-khí). 

Tải phần mềm tại đây

TẢI FILE

 

Facebook Comments